عاشوراومحرم بازار مکاره، آخوندها،نا آگاهان، و شارلاتانهای عقیدتی.قسمت یکم اسماعیل وفا یغمائی..

seyamaknaderi سپتامبر 17, 2019 0
عاشوراومحرم بازار مکاره، آخوندها،نا آگاهان، و شارلاتانهای عقیدتی.قسمت یکم اسماعیل وفا یغمائی..

 

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »