“طوقی ماه ام و خورشید “

seyamaknaderi ژانویه 10, 2018 دیدگاه‌ها برای “طوقی ماه ام و خورشید “ بسته هستند
“طوقی ماه ام و خورشید “

 

 به دختران زیبا چهر میهنم، درخیابانها ومیدانها:

 به دنیا بگویید:«‌طوقی ماه ام وخورشید»

 

“طوقی ماه ام و خورشید ”           ۰۰/۹/1۱۳۹۲

 

از جا کنده میشدم

با نگاه خورشید

 

میدانستم

نه بردۀ بادم

نه بردۀ قلاده های مُطّلا

از سرشت انسانم

طوقی ماه ام و خورشید

 

اینگونه

از پشت ” خورشید و

” شکم ” ماه

بر آمدم

از نیای نور

 

ای زنجیر بافهای هراس

با من

اینگونه با اشارت و ایما و ترس

از تشعشع خورشید  سخن مران.

باصد کنایه و رمز

از سپیدۀ ماه

سخن نچین .

 

مادرم – ماه وشی رقص کنان در شب تنهای شما

پدرم

نوروشِ هستی ها

و منم !

اینک !

توأمان مَه و خورشید

فّر شعله های برین و بی فنا

روزان و شبان

پی آزادی

از بند ها …

طوقی از ماه ام و خورشید

 

ازکتاب:« قرارمان عشق بود – نه کین!» سیامک نادری

سایت حقیقت مانا- سیامک نادری- ۲۰دی ۱۳۹۶

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.