شکوه میرزادگی: سیاسی هستم، ولی اهل کار سیاسی نبودم

seyamaknaderi آوریل 17, 2019 0
شکوه میرزادگی با اشاره به دادگاه گلسرخی: آدم سیاسی هستم ولی اهل کار سیاسی نبودم، و پس از آن هم هرگز وارد هیچ سازمان سیاسی نشدم و نخواهم شد. Photo: YouTube

منبع:‌ رادیو فردا

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »