“کار عشق ”  

seyamaknaderi نوامبر 14, 2017 0

“کار عشق ”              ۲۲/۲/۱۳۹۱     سیامک نادری

 

هرگزدلم با من نگفت :

کاری به کارعشق ندارم و

کاری به کارمردمان

بی کارگی

کارعشق نبود !

 

هرگززبان

بهانۀ “وقت” و”بی وقت” نگرفت

و دلم – دربند “زمان” نبود

“زمان” همیشه “طلا” ست

مگر

بوقت خوشه چینی عشق

دلم همیشه عاشق طلایه دگر است

 

چه سان

بی کاره باشم

که عشق میسازم

با ترانه وشعر

وانسانی دگر

از “خود”

عاشق تر !

فرستادن دیدگاه »