سکوت مردم، نوار صوتی میرحسین موسوی، پرتاب موشک، یمنی‌کردن کشور، توقیف دارایی وزارت اطلاعات در فرانسه.ایرج مصداقی

seyamaknaderi اکتبر 3, 2018 0
سکوت مردم، نوار صوتی میرحسین موسوی، پرتاب موشک، یمنی‌کردن کشور، توقیف دارایی وزارت اطلاعات در فرانسه.ایرج مصداقی

 

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »