سکوت خفت بار و ننگین مریم و مسعود رجوی درقبال جنایت ترکیه و موضع ترامپ

seyamaknaderi اکتبر 13, 2019 0
سکوت خفت بار و ننگین مریم و مسعود رجوی درقبال جنایت ترکیه و موضع ترامپ

درچنین روزهایی که جهانی(مردم و حتی دولت ها  ) بر علیه حمله ترکیه به شمال سوریه و کشتار مردم و کودکان وزنان بلا دفاع  کُرد بپاخاسته اند، مسعود و مریم رجوی بدلیل منافع که در قبال ترامپ ( امریکا ) و اردوغان(ترکیه) دارد همچون قتل خاشقچی( منافع عربستان) ننگ سکوت را برگزیده اند. این درحالی است که حقوق بشر تفکیک ناپذیر است. و آنها نیز بزعم خود از پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر دم می زنند؟. قسم حضرت عباس مریم رجوی را باور کنیم یا دم خروس را؟. این همان زنی بود که می خواست درعراق سرپرستی ۱۰۰۰کودک یتیم عراقی را بعهده بگیرد؟. چنین نمایشاتی صرفاً بدلیل حفظ جان رجوی و حفظ اطلاعات جنایت و فساد و رقص رهایی او با زنان مجاهد بود و لاغیر، و  باقی ماندن تشکیلات مجاهدین در عراق. تا هر جدا شده ای النهایه به پلیس عراق تحویل دهند و روانه ایران تحت حاکمیّت رژیم جمهوری اسلامی شود و هر روشنگری را به رژیم آخوندی و وزارت اطلاعات آن نسبت دهد، تا حقایق را مشوه جلوه دهند.

همچنانکه پیش از این نوشته بودم:

ننگ سکوت وخفت وخواری مریم رجوی درمقابل ترامپ و کشتارفلسطینان

لینک ضمیمه است:

ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند

از روی همین مواضع میتوان به پایبندی مریم رجوی به «برنامه ده ماده ای» او  پی برد. حقیقت دو چیز نیست، حقیقت یک چیز است، همان چیزی که در مقابلمان می بینیم.

 

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »