سرکوب کارگران، آرایش صلح در مقابل آرایش جنگی خامنهای، ریزش و فرار در سپاه، دستور کشتار شاه

seyamaknaderi می 2, 2019 دیدگاه‌ها برای سرکوب کارگران، آرایش صلح در مقابل آرایش جنگی خامنهای، ریزش و فرار در سپاه، دستور کشتار شاه بسته هستند
سرکوب کارگران، آرایش صلح در مقابل آرایش جنگی خامنهای، ریزش و فرار در سپاه، دستور کشتار شاه

حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.