سربازان وبازیکنان تیم ملی فوتبال درحفاظت ازتظاهرات ۷ اردیبهشت ۶۰

seyamaknaderi آوریل 29, 2018 دیدگاه‌ها برای سربازان وبازیکنان تیم ملی فوتبال درحفاظت ازتظاهرات ۷ اردیبهشت ۶۰ بسته هستند
سربازان وبازیکنان تیم ملی فوتبال درحفاظت ازتظاهرات ۷ اردیبهشت ۶۰
تظاهرات ۷ اردیبهشت سال ۶۰ – سیامک نادری نفرسوم ازسمت چپ ودوستم … وبازیکنان تیم ملی فوتبال درصف حفاظت تظاهرات
درتظاهرات ۷ اردیبهشت سال۶۰ من همراه با دوستم درصفت میلیشیا برای حفاظت ازتظاهرات مادران مسلمان درتهران بودیم. ما با لباس سربازی،‌ وسربازان دیگر را به صف حفاظت کشاندیم تا حمایت توده ایی ازمجاهدین را نشان دهیم. یکباره دیدم دوتن ازبازیکنان تیم ملی فوتبال ایران دربین مردم تظاهرات را تماشا کرده ودست می زنند. ازکودکی هردوآنها را سالها بود می شناختم، ‌ازمجلات دنیای ورزش وکیهان ورزش تا تلویزیون وامجدیه واستادیوم یکصد هزارنفری آزادی. هردوی آنها ازبازیکنان ثابت ترکیب تیم ملی ایران درجام جهانی آرژآنتین بودند. رفتم سراغشان وبا اسم صدایشان کردم وبعد دعوت کردم به صف حفاظت ازتظاهرات بپیوندند. یکی ازاین عزیزان تیم ملی… گفت:« اسم مارا به کسی نگو» گفتم باشه. آمدند ودرصف وزنجیره حفاظت ازتظاهرات قرارگرفتند. نمی دانید چقدرخوشحال بودم ازاینکه درخیابان  ودرتظاهرات نیز دریک صف قرارگرفته ایم.
خبرنگارتلویزیون آلمان هم گزارش تهیه می کرد. رفتم سراغ خواهری که مترجم بود، وگفتم که حضورسربازان وحمایت اقشارمختلف مردم و… را به خبرنگاران آلمانی منتقل کن.
نشریه مجاهد که بچاپ رسید، دیدم درباره حضورسربازان درصف حفاظت تظاهرات نوشته است. درسال ۸۸ تا ۹۰ که درسیستم تبلیغات سازمان بودم، آرشیو فیلم تظاهرات ۷ اردیبهشت رادیده بودم. درآرشیو صحنه های بسیاری ازاین لحظه وجود دارد.
دربازجویی های زندان اوین گفته ونوشته بودم، درهیچ تظاهراتی شرکت نداشته ام( قابل توجه بازجویان ابله شعبه ۲۰ و۲۳ زندان اوین!. وخیلی چیزهای دیگر، ‌تقریباً همه چیز!. حتّی آن دسته کلید…، چقدراحمق بودین وپرسیدن…، امّا درمقابل من که قاطعانه می گفتم: « می توانید بروید پیگری کنید!.» اینگونه رکب میزدم و خلع سلاحتان می کردم.  من عاشق فیلم های صمد بودم ومی دانستم که عین الله خراست!. دربازجویی یاد صمد آقا افتادم. منهم مشق می نوشتم وبلند بلند مثل صمد آوازمی خواندم:« بازجویی (‌مشق)  می نویسوم آی، بازجویی می نویسوم، هیشکی نمی تونه مثل ما بازجو خرکنه وا !» راستش تا روزآخری که درزندان بودم هرلحظه انتظارمی کشیدم که یکروزی اطلاعاتم لو برود…، خیلی عجیب بود،‌بسیاری سرنخ داشتند اما کورشان کردم،‌چون می دانستم که زمان ندارند برای تمرکزخاص برای تحقیقات روی من وحجم دستگیریها زیاد بود. وتنها متکی به کابل بودند. این برگ برنده دربازجویی های اوّلیه من بود. چقدردوست دارم همه اطلاعاتی که داشتم را اینک پس از۳۷ سال به بازجویان ابله ولایت فقیه بگویم. همچنانکه اینک به ستاد ابله جنگ سیاسی ورهبری عقیدتی می گویم.
اینک پس از۳۷ سال، آن پایگاه اجتماعی وسیع، با رهبری اپورتونیست ومنحط  درشن های روان بیابانهای عراق دگردیس شد. اما ما ومردم همچنان اصالت خودمان را حفظ کرده ایم،‌ اصالت ما ومردم چون رودخانه ایی همیشه درجریان،‌ پاکی شان را ازنجاست وگندیدگی مرداب رهبران عقیدتی وفقاهتی جدا ساختند. اصالت با رودخانه ومردم است نه مرداب ورهبری.
 
شرح عکس: نفرسوم ازچپ سیامک نادری و دوستم … و بهمراه بازیکنان تیم ملی فوتبال درتظاهرات ۷ اردیبهشت ۶۰
سایت حقیقت مانا – ۹ اردیبهشت ۹۷ – سیامک نادری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.