سال نومیلادی وخروش مردم ایران درسراسرمیهن، برهمه شما مبارک نکاتی چند با دوستان وآشنایان عزیز

seyamaknaderi دسامبر 31, 2017 دیدگاه‌ها برای سال نومیلادی وخروش مردم ایران درسراسرمیهن، برهمه شما مبارک نکاتی چند با دوستان وآشنایان عزیز بسته هستند
سال نومیلادی وخروش مردم ایران درسراسرمیهن، برهمه شما مبارک نکاتی چند با دوستان وآشنایان عزیز

سال نومیلادی وخروش مردم ایران درسراسرمیهن، برهمه شما مبارک

نکاتی چند با دوستان وآشنایان عزیز

با سلام ودرود

۱) متأسفانه بدلیل کمبود های ساختاری درسایت حقیقت مانا، صفحه اوّل سایت، برخلاف سایت ها ووبلاگ های دیگر… گنجایش حجم خبر ومطالب محدودی(۶-۵ خبرومطلب) دارد. وتاکنون برغم همه تلاشها دریکماه اخیردرآلمان، نتوانسته ام این مشکل اساسی را حل کنم. واقعیت این است که پس ازرسیدن به آلمان، دست تنها ومحدود شدم؛ وناگزیرنمی توانستم اخبارومطالب دیگرسایت ها ودوستان را درسایت بگذارم. زیرا درگام نخست اولویّت سرعت درانتقال مطالب واطلاعات «حقیقت مانا» بود. پیشاپیش ازهمه دوستان وآشنایان، تا برطرف کردن اساسی ترین مشکل سایت دراطلاع رسانی که بشدّت  محدودم ساخته است، عذرخواهی می کنم. زیرا بسیارشرمنده، که نتوانستم مطلب دیگرسایت ها ودوستان را انعکاس دهم. واین بزرگترین دست بستگی من درسایت است.

۲) بدلیل عدم آشنایی با کامپیوترواینکه درسه سالی هم که درآلبانی بودم؛ صرف تحقیق ونوشتن وچاپ کتاب حقیقت مانا… وشعرها و… شد. هرگزفرصتی نشد تا بتوانم به چنین اموری بپردازم. ازطرفی بدلیل حجم مطالب وعدم آشنایی تکینکی با سایت ونحوه کاربا آن، گاه برای یک کارساده، بیش ازده برابرآن وقت صرف می کنم. بنابراین سعی می کنم همزمان با انتقال مطالب، آموزش گرفته وسرعت وکیفیت درکاررا بهبود بخشم.

۳) دوستان وآشنایان

ازآنجا که بلحاظ مالی محدود به حقوق پناهندگی هستم. نیازاست تا با فروش کتابهای شعرکه درسال۹۴بچاپ رسیده، امّا بدلایل مشخص، تاکنون معرفی نشده بود؛ بتوانم کتاب « حقیقت مانا، گزارشی به سه نسل، خطاب به رجوی» حاصل ۳۶سال حضوردرسازمان وسه سال کارتحقیقی وجمع آوری اخبار واطلاعات وگفتگو با دوستان جدا شده ازسازمان… و بیش از۱۰۰۰صفحه  ومی باشد، و درنوع خود(بدلیل حجم اطلاعاتی که وجود دارد» بقول دوستان «ویکی لیکسی ازمجاهدین ورجوی»  است را، بچاپ برسانم. هرگونه بیان حقیقت، مبارزه برای کسب آزادیست.

لذا ازدوستان وآشنایان درخواست دارم آدرس وایمیل کتابفروشی «سرای بامداد» درجهت یاری به این امر، درسایت ها ووبلاگ ها و… به اشتراک بگذارید، پیشاپیش ازتوجّه وکمک وهمکاری شما دراین زمینه، سپاسگذارم.

۴) ازدوستانی که درفیسبوک پیام گذاشته اند،‌ بسیارشرمنده ام. بدلیل حجم کارو مشکلاتی که فوقاً اشارت رفت. تاکنون نتوانسته ام، پاسخی به تماسها بدهم. بزودی درفیسبوک هم، با دوستان ارتباط برقرارخواهیم کرد.

۵) سرعت پایین اینترنت وزمان بندی وهمچنین قطع شدن آن درکمپ نیز، دست بستگی ومحدودیت زمان وپیشبرد کارها را تحمیل کرده است.

۶)  دوستان عزیز

دشمن اصلی! وتنها دشمن مردم ایران، همانا حاکمیّت ولایت فقیه ورژیم جنایتکارآخوندی، فارغ از تمام جناح های های درونی آن است. امّا اپورتونیسم ونیروی انحرافی درونی جبهه مردم ومقاومت ایران، رجوی وسازمان مجاهدینی است، که اینک تبدیل شده به سازمان بیت رهبری عقیدتی. هرگونه اطلاع رسانی وافشاگری ازعملکرد رجوی وطر اپورتونیسم، بخشی ازمبارزه برای کسب آزادی وحاکمیّت ملی ومردمی است.

۷- برخلاف رجوی که مخا لفین را زندانی وبه صدام وزندان ابوغریب تحویل می داد. ویا آنان را سرمرز ایران وعراق رها می می ساخت.

برخلاف اینکه درآلبانی نیزکسانی که خواهان جدا شدن بودند؛ درسال۹۶، بمدّت یکما ه درقرنطینه( انفرادی) زندانی می ساخت. وکمیساریای آلبانی نیز بدین موضع واقف است.

برخلاف اینکه رجوی جدا شدگان را تهدید به مرگ می کرد…، واین تذکاررجوی برای ارعاب وترور روانی بود.

تأکید می کنم، هرکسی که خواهان اخراج یا محدود شده سازمان مجاهدین درآلبانی است؛ چیزی جزخواستهٔ رژيم را بازتاب نمی دهد. این حق مشروع وقانونی هرفردی است، که بتواند درآلبانی و دریک کشور امن، به زندگی وحیات خود ادامه دهد.

برخلاف عملکرد سازمان ورهبری عقیدتی ورژیم ولایت فقیه آخوندی، که هردو دراین زمینه شانه به شانهٔ هم می سایند. نه تنها خواستار هیچگونه محدودیّتی برای سازمان مجاهدین درآلبانی نیستم. بلکه بعکس آنراعملی نامشروع میدانم؛  خواهان آن هستم تا دولت آلبانی که دراین زمینه ازکمک های دولت امریکا بهرمند است؛ به اعضای سازمان «بصورت فردی!». ( طرف حساب نه سازمان، بلکه افراد باشند)، کمک های هزینه ماهانه و وتسهیلات پزشکی، امکاناتی وتفریحی دراختیارشان بگذارد. این حق هرپناهجو وپناهنده سیاسی بجان آمده ازستم رژیم آخوندی است. واعضای سازمان نیز ازچنین حقی برخوردارند.

لازم به توضیح است که وقتی دراشرف ولیبرتی، خیل منتقدان سیاست های رجوی، که موضع بسیار اصولی وانسانی مبنی برخروج ازعراق راداشتند. اینک نیز درهمین چهارچوب عمل می کنند.

بنابراین هرگونه وابستگی به رژیم ولایت فقیه، خواستار استرداد، یا اخراج مجاهدین ازآلبانی،  ادامه همان سیاست ها وتأمین خواسته رژیم ووزارت اطلاعات آخوندی است. ایادی مزبور که درگذشته خواستار خروج اعضای سازمان ازلیبرتی بودند، اینک حکم خروج سازمان مجاهدین، ازآلبانی را پیگیری می کنند. این خط تمایز ومرزکیفی ومخدوش ناپذیر یک نیروی اصولی ومردمی، با رژیم آخوندی وایادی آن می باشد.

۸- بزودی بخش اوّل کتاب:« حقیقت مانا، گزارشی به سه نسل ، خطاب به رجوی!» را برروی سایت «حقیقت مانا» خواهم گذاشت.

با سپاس ازتوجّه وهمکاری شما

سایت حقیقت مانا – سیامک نادری ۱۰/۱۰/۱۳۹۶

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.