رییس کانون شورای کار البرز: کارگران باید ۲۰۰ سال کار کنند تا صاحب خانه شوند

seyamaknaderi سپتامبر 2, 2020 0
رییس کانون شورای کار البرز: کارگران باید ۲۰۰ سال کار کنند تا صاحب خانه شوند

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »