دم خروس آقا وخانم رجوی وستاد جنگ سیاسی ودست پخت اطلاعیه ایی تحت عنوان : « پیامی به لاشخورهای سیاسی» از احمد تاجگردون.

seyamaknaderi دسامبر 13, 2017 دیدگاه‌ها برای دم خروس آقا وخانم رجوی وستاد جنگ سیاسی ودست پخت اطلاعیه ایی تحت عنوان : « پیامی به لاشخورهای سیاسی» از احمد تاجگردون. بسته هستند
دم خروس آقا وخانم رجوی وستاد جنگ سیاسی  ودست پخت اطلاعیه ایی تحت عنوان : « پیامی به لاشخورهای سیاسی» از احمد تاجگردون.

دم خروس آقا وخانم رجوی

وستاد جنگ سیاسی

 ودست پخت اطلاعیه ایی تحت عنوان :

« پیامی به لاشخورهای سیاسی» از احمد تاجگردون.

 

آقا و خانم رجوی!  ستاد جنگ سیاسی!. نویسنده و دیکته گر ! – میززا بنویس ها «آتش به فرمان» رهبری!.

به سمت من نشانه بروید!، مراهدف  قراردهید!. چرا احمد تاجگردون را هم  مزورانه «لاشه» می نامید؟.

فرهنگ لغت  را بخوانید.

معنی لاشخور:

لاشه‌خوار, جانوری‌که‌لاشه‌حیوانات‌رابخورد.

(صفت  آنکه لاشه خورد . 2- کرکس)

آقا رجوی- رهبری پاکباز…

خانم رجوی – مهرتابان….

این چه فرهنگ کثیفی است که برزبان دارید؟.

احمد تاجگردون که نمی تواند ونباید به خودش بگوید:« لاشه»؟ او که نمی تواند ونباید به خودش بگوید:«حیوان»؟

این فرهنگ ولایت عقیدتی  است  که،  همشأن و همردیف وهمتای ولایت فقاهتی خمینی وخامنه ایست. ودراطلاعیه ها بدلیل دست بستگی افراد چنین مزوّرانه «مدعی« و«متهم »را بطور یکسان مورد کثیف ترین تراوشات ذهن پلید خود می سازد. یادتا ن باشد او جزء۳۶ شاخص بود و درنوارشما دربازگشت فاتحان نیز آمده است.

لاشه! کسی است که تن لش خودرا روی مبل های عزت الدوری و حبوش می اندازد و چانه میزند و ودرذلت وزبونی التماس می کند برای دریافت پول!. لاشه کسی است که تن لشش رامی اندازد روی ملک ها ی جدید وکاسبان وحی ومریم رجوی درمرگشان مرثیه می خواند. درحالیکه  با درگذشت طاهر احمدزاده، درزمانی که استاندارخراسان بود امکانات بسیاری دراختیار سازمان گذاشت . رئیس جمهوربرگزیده مقاومت یک کلمه هم برزبان نیاورد!. آقای رجوی! معنی لاشه رابیشتربخوان:

«صفت۱-  آنکه لاشه خورد . ۲- کرکس ۳- کسی که اموال دیگران را بجبر و حیله تصرف کند . ۴- آنکه از راههای نامشروع زندگی کند. »

می بینید! شما ازمصادیق بارز یک لاشخور هستید. لاشخور که شاخ ودم ندارد.

آقا و خانم رجوی

بی تعارف! زیب چنین گند گاو چاله دهانی را خواهم کشید.

هرگونه بی مرزی ودهان دریدگی وتهدید وارعاب نسبت به جدا شدگان درآلبانی را!، بی درنگ کف دستتان خواهم گذاشت. همچنانکه در اشرف ولیبرتی،  رو به پایین ( افراد) همواره کوتاه می آمدم و احترامشان راداشتم. امّا روبه بالا( سازمان ومسئولین) کوتاه نمی آمدم.

هرگونه تهدید، ارعاب ونسق کشی ، تحت هرعنوانی،‌ نسبت به جداشدگان درآلبانی که مجبور شده اند تا هزینه زندگیشان را (طبق طرح مریم رجوی درژنو)، ازشما بگیرند. و دراین چندماهه هم بیشترین فشار، سوء استفاده و توهین وتحقیر را نسبت به آنها  را به عمل آورده اید، افشا ودرمعرض عموم قرارخواهم داد.

آقای رجوی متن اطلاعیه را بخوان ، جملاتی که من زیرش خط کشیده ام.

پیامی به لاشخورهای سیاسی- از احمد تاجگردون    آذر ۲۰, ۱۳۹۶

سایتی به اسم حقیقت مانا مطلبی درباره سازمان مجاهدین‌خلق ایران و تشکیلات آن در آلبانی نوشته و من‌جمله مطالبی هم راجع به شخص من در آن آورده‌است.

واکنش منطقی و عاقلانه در برابر مزخرفاتی ازاین‌دست، بی‌توجهی و بی‌اهمیتی نسبت به آن است، چرا که توابان حقیری که با خیانت و همکاری با شکنجه گران در زندان‌ها، آزادشده و طی این سالیان سعی در لیسیدن دست کثیف و خون‌آلود جلادان آخوندی و پاک کردن آن‌ها از همه جنایاتشان، بخصوص جنایت شنیع قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی مقاوم در سال ۱۳۶۷ داشته‌اند، شایسته پاسخگویی نیستند.

اما ازآنجاکه سرنخ این مطالب از وزارت اطلاعات آخوندی است، ضروری دیدم که توضیحاتی بنویسم و بعدازاین هرگونه مزخرف دیگری را شایسته پاسخگویی نمی‌دانم.

تصمیم شخصی من طبعاً ربطی به کسی ندارد، اما کماکان و در هر شرایطی بیشترین احترام و تقدیرم را برای سازمان مجاهدین‌خلق ایران و مبارزه‌اش قائل هستم. مبارزه‌ای که طی سالیان طولانی، بی‌وقفه و در سخت‌ترین شرایط، برای سرنگونی جنایتکاران فاسد حاکم بر میهنم ادامه داشته است.

این نقطه مشترک و مرز جدایی بین قربانی و جلاد و مردم‌ایران با رژیم حاکم و همه مزدبگیران داخلی و خارجی آن است.

به همه لاشخورهای سیاسی که رؤیای انهدام سازمان مجاهدین‌خلق ایران را دارند میگویم که روزگار رژیم آخوندی به سر آمده و درنهایت و در هر وضعیت محتملی این مردم‌ ایران هستند که در یک انتخابات آزاد، انتخاب مطلوب خود را خواهند کرد و این انتخاب هر چه که باشد، مبارک است. چرا که بعد از تجربه شاه و خمینی طبعاً انتخابی درست و دقیق است.

مردم‌ ایران پس از ۴۰ سال تحمل رنج و درد و سرکوب و داغ و فراق و فقر و گرسنگی شایسته آزادی هستند. به امید آن‌روز.

زنده‌باد آزادی – مرگ بر رژیم جنایتکار و مذهبی آخوندی

احمد تاجگردون – ۹ دسامبر ۲۰۱۷

 

سایت حقیقت مانا – سیامک نادری ۲۲/آذر/۱۳۹۶

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.