دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  سیامک نادری

seyamaknaderi اکتبر 26, 2019 دیدگاه‌ها برای دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  سیامک نادری بسته هستند
دعوت به مبارزه مسلحانه مردم  عراق توسط مسعود رجوی  سیامک نادری

پیام رجوی:

«ما» را ازخشونت پرهیز می دهند تا وحوش درخشونت و کشتار دست باز داشته باشند، آتش جواب آتش است.

رجوی سپس در انتهای پیام  بمثابه حجتی برای مبارزه مسلحانه آورده است. این آیه مورد علاقه مسعود رجوی برای مبارزه مسلحانه است که در۳۰ خرداد سال  ۶۰ نیز با تکیه برهمین آیه، بصورت زود رس یک نسل را به تنور کشتار آخوند های جنایت پیشه برد.

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير.
به کساني که از طرف دشمنان جنگ بر آنها تحميل شده اجازه ي جهاد داده شده است. زيرا که آنها مورد ستم قرار گرفته اند و خداوند بر نصرت و ياري آنها قادر است.

« آیه ۳۹ سوره حج»

لینک پیام سخنگوی مجاهدین ضمیمه است:

https://news.mojahedin.org/i/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF

دعوت به مبارزه مسلحانه مردم  عراق توسط مسعود رجوی

مسعود رجوی تحت عنوان سخنگوی مجاهدین، مردم عراق را به مبارزه مسلحانه دعوت کرد.

کسانی که ابتدایی ترین آشنایی با صحنه سیاسی عراق پس ازسرنگونی صدام حسین درسال  ۱۳۸۲را دارند بخوبی واقف اند که در آرایش سیاسی ۱۶ساله اخیر، عناصرشیعه دست راستی متمایل به رژیم جمهوری اسلامی دست بالا را دارند. اگرچه دولت امریکا و با مسئولیت  «پل برمر» سعی کردند با اتخاذ سیاست موزائیکی درتقسیم قدرت، پست های حکومتی را بین هر سه طیف اصلی (شیعه و سنی و کُرد ها) تقسیم کرده و به آنها واگذار کنند؛ اما همگان می دانند آنکس که در تحولات و پیش برد سیاست ها دست بالا را داراست عناصر دست راستی شیعی هستند. از آنجا که بمدت ۲۶ سال درعراق بودم و بطورخاص تحولات درون عراق را پس ازسرنگونی صدام دنبال می کردم، بنا به اخبار و اطلاعات وسیعی که دررسانه ها نیز منتشر شده است، هرگونه مبارزه مسلحانه با این ساختارموزاییکی چیده شده توسط امریکا، چیزی جز به بیراهه بردن مبارزه و خواست مردم برعلیه فساد و بیکاری و رشوه گیری نبوده و نیست.

تجویز مبارزه مسلحانه درعراق، با خصلت و بافت طایفگی، عشیرتی و مذهبی، درحالیکه عناصر دست راستی شیعی و حشد الشعبی و احزاب و سازمان و گروه های مسلح شیعی که بیشتر به رژیم جمهوری اسلامی تمایل دارند و درصورت شروع مبارزه مسلحانه، بیش از پیش دست کمک به سمت رژیم جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی بعنوان «مسئول پرونده عراق» دراز می کنند، امری بعایت غیرمسئولانه، سکتاریستی و مهتمر ازهمه زمینه ای برای کشتار و قتل عام همین مردم و ازبین بردن مبارزه اصولی آنها دراین شرایط  است. کما اینکه دولت امریکا نیز پس از اینهمه هزینه کلان سیاسی و مالی، اجازه چنین امری را درعراق نداده و النهایه با شروع مبارزه مسلحانه، برای حفظ دستاوردهای خود، در سمت دولت حاکم قرار می گیرد.

هنوز خاطر کوچ های اجباری سنی ها و تغییر ترکیب جمعیتی شهر ها  جهت بدست آوردن آراء انتخاباتی بسود لیست شیعیان و کسب قدرت در آن شهرها و قتل عام آنها  بدست عناصر حاکم شیعی از یاد ها نرفته است. عراق جدید مکانی است که سیاستمدران حاکم با قتل و انفجارات روزانه درخطوط خود را به پیش می برند، بازنده اصلی چنین میدان سرکوبی همانا مردم بوده و هستند.

به همین دلیل باید به دُن کیشوت مبارزه مسلحانه باید گفت:

« کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی»

سخن این نیست که شمشیر و  اسلحه را به مردم و مردم عراق نشان بدهی، سخن این است که چرا خود را نشان نمی دهی؟.

سخن با رجوی این است که:

اگر موضع و حضور سیاسی در صحنه مبارزه مردم ایران، و حتی در صحنه تحولات جهانی داری؟، چرا از نمایش وجود رهبری عقیدتی، مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده ارتش آزادیبخش، و چهار دهه عملکرد آنچه در اشرف و لیبرتی و آلبانی گذشته و می گذرد، در مقابل مردم و رسانه های آزاد جهان و حضور شفاف در قبال انبوه پرسش ها … واهمه داری؟.

آقای رجوی!

حد اقل خود را به اعضای خود در آلبانی بنمایش بگذار.

برای شورای ملی مقاومت که ۱۶سال بدون مسئول شورا بسر می برد، درحالیکه برای مردم عراق و لبنان و… به صحنه آمده و مبارزه مسلحانه را تجویز می کند. کسی که چنین فراخوانی به مردم عادی میدهد و آنهم در کشوری مثل عراق، با  بافت عشیرتی و…، چرا خود حاضر نیست حتی بصورت تصیویری با اعضای خود سخن بگوید؟.

مرگ خوب است برای همسایه ؟.

 

جنگ ولایت فقها( جنگ دو خروس دریک کنام)

جنگ رجوی با خمینی، در اساس جنگ رهبری اسلام سیاسی وکسب حاکمیّت و قدرت است. خامنه ای بدلیل نداشتن بار فقهی خود را تنها«ولی فقیه شیعیان جهان» می نامد و مسعود رجوی نیز با انتساب خود به « رهبری عقیدتی»، خود را خلیفه شیعیان جهان میداند، اگر چه در حال حاضر امکان مطرح  وعلنی کردن چنین صفتی را در خود نمی بیند، اما داستان اسلام سیاسی چیزی جز «خلیفه اسلامی» نبوده و نیست.

کما اینکه رجوی در قبال تظاهرات های لبنان نیز پیام ارسال می کند.

لینک ضمیمه است:

https://news.mojahedin.org/i/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

 

پیش از این رجوی با عنوان همیشگی خود« سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین درنروژ!» به صحنه آمده و موضعگیر می کرد و پس ازاینکه من در طی یک مقاله پشت صحنه این عنوان رجوی را روشنگری کردم، رجوی دیگر از این عنوان استفاده نکرده و تنها به عنوان «سخنگوی مجاهدین» اکتفا می کند تا بلحاظ سیاسی وجود خود در پشت این عنوان را پنهان سازد.

این مقاله یکی ازمهمترین مقالات من بدلیل ورود رجوی به صحنه بود، زیرا من انگشت گذاشتم روی قتل در سازمان مجاهدین و خود نیز درمعرض چنین اقدامی قرار گرفته بودم… و چندین بار رجوی غیرمستقیم بامن روی همین موضع در لیبرتی اشاره کرده بود.  همچنانکه اشاره کردبودم، رجوی پس از۲سال سکوت ناگزیر پس از آغاز اولین روشنگری به بهانه مضحکی به صحنه آمد تا خود را بین نیروهای تشکیلاتی و هوادار خارج کشوری نشان داده و دلگرمی دهد. حتی دوستان جدا شده پیام دادند که:« روشنگری ها باعث شده تا رجوی خودش به صحنه بیاید»

قسمتی از مقاله:

اول دی ماه ۹۶

seyamaknaderi 24دسامبر, 2017

! خبرخوش

سروکله آقای مسعود رجوی، با عنوان همیشگی«سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین!» پیدا شد!

رجوی بارها درنشست های اشرف و لیبرتی می گفت:« هرکجا که لازم باشد، درسربزنگاه ها! بعنوان سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین دراسلو! درصحنه حاضرمی شوم وآتشباری می کنم». تمام اطلاعیه هایی که تحت این عنوان، درسیما ی آزادی پخش می شد، موضعگیریهای شخص رجوی دربزنگاهها شرایط مشخص بود. وبا شنیدن این خبر، همه افراد حاضردرسالن می بایست مستمرکف می زدیم. اینک بیش از۲سال است که درغیبت بسرمی بُرد، حتّی درسال ۹۴ درلیبرتی، توسط مژگان پارسایی جانشین رهبری وعباس داوری( رحمان) ازآن بعنوان غیبت صغرا وکبری امام زمان یاد می کردند!. شاهد ظهور وپیدا شدن سروکله امام زمان وبه تعبیرمژگان پارسایی« حجّت زمانه» هستیم. اومی تواند درهرکجا ظاهرشود، ازجمله پایتخت نروژ

جهت یاد آوری پیشنهاد می کنم که این مقاله خوانده شود.

 

لینک ضمیمه است:

http://haghighatemana.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%8C-سایت %D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7/

 

رجوی درحالیکه مردم عراق را تکیه  به مبارزه مسلحانه فرا می خواند، به  وجود جولیانی افتخار می کند و بعنوان سخنگوی مجاهدین وارد صحنه شده و پیام می دهد:

«سخنگوی مجاهدین: … تا آنجا که به جولیانی و فاشیسم دینی حاکم بر ایران مربوط می‌شود او افتخار و وجدان بیدار مردم آمریکاست. اگر دفاع از آزادی مردم ایران و خواست تغییر این رژیم جرم است بسا جای افتخار دارد و هر قیمتی را باید برای آن پرداخت.

سایت ان.بی.سی: جولیانی به آلبانی رفته و با مریم رجوی دیدار کرده و تأکید کرده است که آمریکا در کنار مردم ایران می‌ایستد و از مبارزه آنها برای آزادی حمایت می‌کند.

سخنگوی مجاهدین: تا کور شود هر آن که نتواند دید…!»

 

لینک ضمیمه است:

https://news.mojahedin.org/i/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-

 

 

حقیقت مانا

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.