خطابه تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه- همنشین بهار

seyamaknaderi سپتامبر 7, 2018 دیدگاه‌ها برای خطابه تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه- همنشین بهار بسته هستند
خطابه تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه- همنشین بهار
این بحث خطابه تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه را برجسته می‌کند. کوشیده‌ام متن کامل آن را واژه به واژه ثبت کنم. از کسانیکه در طلب آزادی به آب و آتش زدند، در پی آواز حقیقت دویدند، و در این مسیر به رنج و ابتلا افتادند و از میهن دلبند خویش دور شدند، و از آنان که در رژیمهای شاه و شیخ به زندان افتادند و مرتجعین غالب و مغلوب به اعتمادشان ضربه زدند، اما آزادی برایشان آرمان است نه تجارت، دعوت می‌کنم نطق تاریخی دکتر مصدق، آن جان شیفته را با گوش جان بشنوند و در آن تأمل کنند.
غبارزدایی از آینه‌ها
خطابه تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه
مقاله
ویدئو
Attachments area
Preview YouTube video خطابه تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه ICJ

سایت حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.