کانون فرهنگی ره آورد که در شهر آخِن آلمان مسقر است، شنبه ۲۳ فوریه / ۴ اسفند، میزبان نشستی با حضور رضا کاظم زاده، روان شناس بالینی و روان درمانگر ساکن بروکسل بود. این نشست با عنوان «خشونت، فرهنگ و سیاست در ایران» به مناسبت انتشار تازه‌ترین کتاب رضا کاظم زاده با عنوان «روان شناسیِ خشونتِ سیاسی» برگزار شد.

نشست «خشونت، فرهنگ و سیاست در ایران» به میزبانی کانون ره‌آورد

کتاب «روان شناسی خشونت سیاسی» را انتشارات روناک منتشر کرده است. کتاب همان‌طور که از نام آن پیداست،از نگاه روان‌شناسانه  به ابعاد مختلف خشونت در حوزه‌های جامعه و فرهنگ می‌پردازد.

کتاب «روان شناسی خشونت سیاسی» مجموعه مقالات و مصاحبه‌های رضا کاظم‌زاده است که در طول هشت سال به رشته تحریر در آمده‌اند. رضا کاظم زاده درباره کتاب می‌گوید:
«خشونت پس از انقلاب ۵۷ همواره به شکل‌های گوناگون، گاه شدید و ناگهانی و گاه پوسیده اما پیوسته، گاه در میان گروه‌های اجتماعی و گاه در روابط میان فردی، در جامعه ما حضور داشته و به یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده برای خروج از بحران کنونی تبدیل گشته است. برای شناخت ابعاد متفاوت و همین طور پیچیدگی‌های پدیده خشونت در شرایط فعلی می‌بایست از جهات گوناگون و بخصوص از منظر رویکردهای مختلف در علوم انسانی به مطالعه علل و همین طور پیامدهای آن پرداخت».

کتاب «روان شناسی خشونت سیاسی» متشکل از پنج بخش با مباحثی چون «روان‌شناسی خشونت»، «خشونت دینی»، «شکنجه و اعتراف»، «تمامیت خواهی» و بخش پایانی شامل «مصاحبه‌ها» که مجموعه مصاحبه‌های رضا کاظم‌زاده با رسانه‌های مختلف پیرامون موضوع خشونت است. این کتاب از معدود کتاب‎هایی است که در حوزه روان‌شناسی با موضوعی پیرامون خشونت سیاسی به زبان فارسی نوشته و منتشر شده است.

همایون فاتح و خسرو تجربه‌کار به نمایندگی از کانون ره‌آورد گردانندگان نشست «خشونت، فرهنگ و سیاست در ایران» بودند. نشست با معرفی رضا کاظم‌زاده توسط همایون فاتح و معرفی کتاب «روان‌شناسی خشونت سیاسی» توسط خسرو تجربه‌کار آغاز شد.

خسرو تجربه‌کار، رضا کاظم‌زاده

سپس رضا کاظم‌زاده صحبت‌هایش را با معرفی عنوان کتاب شروع کرد. او گفت که عنوان کتاب متشکل از سه کلیدواژه است که در کنار هم محتوای کتاب را توضیح می‌دهند. کاظم‌زاده در سخنان خود گفت: روان‌شناسی مبنای نگاه من است، به این معنی که موضوع مورد بحث را می‌بینم و بر اساس چیزی که می‌بینم آن را تعریف می‌کنم که در این کتاب دریچه نگاه من به موضوع خشونت، روان‌شناسی است. «خشونت» ابزاری است که در فرهنگ، جامعه و‌ مناسبات گوناگون علیه دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.  خشونت سیاسی، بروز  خشونت در سیاست حاکم بر جامعه است.

در ادامه بخش‌های کتاب معرفی و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت نشست با پرسش و پاسخ به پایان رسید.

فیلم کامل مراسم را در ادامه ببینید:

در همین زمینه: