حمید اشتری ومختار شلالوند: روایت شاهدان دهه خونین

seyamaknaderi آگوست 23, 2018 دیدگاه‌ها برای حمید اشتری ومختار شلالوند: روایت شاهدان دهه خونین بسته هستند

 

‏‎Hamid Ashtari‎‏ ‏پستی‏ را به اشتراک گذاشت.

در ادامه برنامه شاهدان دهه خونین ۶۰ درگفگوی علی دماوندی با حمید اشتری از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ ومختار شلالوند از خانواده های اعدامیان-برادر حمزه شلالوند ، به روزهای مرداد۱۳۶۷ برمیگردیم. روزهای راهروهای انتظار برای مرگ، هیات کشتار،فضای زندان در آن سالها وبرنامه ریزی حسابشده رژیم برای کشتار، از خانواده ها وبی خبری هایشان، ازملاقاتها ونگرانیها وانتظاراتشان، از ساکهای برجای مانده اززندانیان سیاسی اعدام شده، از خاوران وگورهای ناپیدا وامیدهایی که پرپرشدند. حمید ومختار از شاهدان دادگاه ایران تریبونال بودند وازتصویری که این دادگاه مردمی، د رنشان دادن صبوعیت رژیم ومخالف کشی ودگراندیش کشی، در نابودی بهترین فرزندان مردم از تمام گرایشات عقیدتی وسیاسی وفرهنگی صحبت میکنند وانتظارشان در برگزاری دادگاهی علنی ومردمی در ایران برای روشن شدن حقیقت ومجازات عاملین و آمرین جنایات چهاردهه میگویند. امید که این برنامه مورد توجه شما قرار گیرد.

YOUTUBE.COM
در ادامه برنامه شاهدان دهه خونین ۶۰ درگفگوی علی دماوندی با حمید اشتری از طندانیان سیاسی دهه ۶۰ ومختار شلالوند از خانواده های اعدامیان-برادر حمزه شلالوند ، به…
سایت حقیقت مانا -۱شهریور ۹۷ – سیامک نادری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.