تیزر فیلم – فیلمی درباره روند دستگیری و محاکمه حمید نوری

تیزر فیلم The Executioner فیلمی درباره روند دستگیری و محاکمه حمید نوری، یکی‌ از اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷. پروسه تولید این فیلم از مهر ۱۳۹۸ آغاز شد و در مرداد ۱۴۰۱ به نمایش در خواهد آمد. حقیقت مانا