توضیح وروشنگری درباره رجوی وکلیپ حمید فلاحت

seyamaknaderi می 14, 2018 دیدگاه‌ها برای توضیح وروشنگری درباره رجوی وکلیپ حمید فلاحت بسته هستند
توضیح وروشنگری درباره رجوی وکلیپ حمید فلاحت

هم میهنان ودوستان عزیز
ساعت ۸ امشب برروی فیسبوک آقای رضا گوران مطلبی دیدم:

Reza Gooran

دوستان و رفقا فرقه مخرب به بي راهه رفته واسه يكي از دوستان سركوب شده مشكل جدي بعمل آورده
اگر كسي قصد كمك فكري بهش داره بياد پي وي
وسریع با اوچت کردم اونوشت:« رضا سلام موضوع چیست؟
رجوی برای کسی مشکل ایجادکرده؟

سلام بله براي حميد فلاحت
موضوع چیه؟

گرفتارش كردند حالا از انگليس فرار كرده اومده سوئد
والا قاطي كرده
مي گه نمي تونم همه چي بگم
می دانم اما باید صورت مسسله را گفت چیست

مي گه هواداران سازمان بهم سم خوراندن
از اونجا دررفته الان در سوئده
حمید فلاحت درنشست سالن میله ایی درمحاکمه بود من شاهدش بودم
یعنی خودش آگاهانه دررفته؟
یا سازمان وادارش کرده؟
چون حمید آدم ساده ایی نیست وسالها درسیستم اطلاعات بوده

والا مي گه سازمان كارهام و در انگليس خراب كرده
كسي ندارم
ازحمید فلاحت درتیف چیزی می دانی؟

از اونجا با پاس انگليس رفته اسپانيا و ا. اونجا رفته سوئد
بله با هم بوديم
پس ازاین چت، ساعت۱۰شب کلیپی برای من گذاشت:
http://mojahededirooz.blogspot.fr/

کلیپ را بطور خلاصه خواندم وازآنجا که نسبت به این اطلاعات تحقیق کرده ام واشراف دارم، سریع برروی سایت حقیقت مانا گذاشتم.
درشرایط فعلی هیچ اطلاع واشرافی نسبت به وضعیّت سیاسی و…حمید فلاحت ندارم. اما ازآنجا که این اطلاعات درست است، به  انتشارآن پرداختم.

حمید فلاحت درمحاکمات سال۱۳۸۰ درنشست موسوم به طعمه

حمید فلاحت درسال ۸۰ ودرمحاکمات سالن میله ایی (دادگاه های اصلی که درکنارنشست مسعود ومریم رجوی درحضور۴۰۰۰نفر بمدت ۴ ماه نزدیک به ۴۰تن ازجمله: مهدی افتخاری، هادی روشن روان، جواد فیروزمند، خلیل مرادی نسب …وبسیاری ازکادرهای فعلی سازمان …محاکمه شدند. توسط مهوش سپهری محاکمه شد.
دردادگاه های سالن میله ایی همانطورکه درمصاحبه های  قبلی با میهن تی وی ودرنوشته های سایت حقیقت ما نا شرح داده ام. تمام مسئولین سازمان حضور داشتند ومسعود ومریم رجوی ازطریق فیلمبرداری ودوربین مداربسته، صحنه دادگاه را ناظربوده ودرکنترل خود داشتند.

حمید فلاحت دردادگاه مهوش سپهری(نسرین)
نسرین رئیس دادگاه بود. مهدی ابریشم چی دراین محاکمات آنقدر عربده کشیده وتهدید می کرد که « فلان فلان شده ها ولد زنا،میدهم استخبارات عراق …بگذارند ویا چوب توآستین تان بکنند» محمد علی جابر زاده هم یکی ازتیغ کش ها بود.
من(سیامک نادری) را هم به این نشست ودادگاه برده بودند تا مورد ارعاب قرارداده ونسق کشی کنند. لیلا سعادت یکی ازاعضای شورای رهبری مجاهدین که درهمواره درسیستم پرسنلی( زندان وشکنجه گر) قرار داشت، من را ازپشت می گرفت وهل میداد که بروم وفحاشی کنم. من سربازمی زدم. یکبارهم بازوی مرا گرفت وکشید بطرف جمعیتی که درحال یورش وشعار وفحش دادن وتف انداختن بطرف متهمان بودند ومی گفت:« چرا این گوشه ایستادی!، تو هم برو توی جمع وموضع بگیر!»
 مهوش درموضع مسئول اول مجاهدین وهمردیف رهبرعقیدتی، رئیس دادگها بود. حمید فلاحت درفاصله ۴متری سمت راست میزنسرین ایستاده بود. نسرین به حمید  فلاحت گفت:« تو بدلیل اطلاعاتی زیادی که درسازمان داری وسالها دربخش اطلاعات سازما ن بود، به همین دلیل ما نمی توانیم بگذاریم که ازسازمان خارج بشوی. تومثل سایر افرادی که اینجا هستند، نیستی. مااجازه نمی دهیم که اطلاعاتمان با تو به بیرون ازاشرف برود.»(حجم اطلاعاتی که حمید فلاحت ازسازمان دارد بسیاربالا بوده واهمین ویژه ایی دارد)
وسپس ادامه داد:« تودرمرکز (نام مرکزیادم رفته است) در«تی ان»( محل پارکینگ  وسرویس وتعمیرگاه زرهی ها ) با یکی اززنان (خواهران مجاهد) رابطه جنسی داشتی.» بعد گفت:« تف به کثافت کاریت…» حمید فلاحت سرش را پایین انداخت وسکوت کرده بود.
نسرین سپس برروی تابلویی که درپشت سر بود، خصوصیات ومحتوای امیرفلاحت را درسه کلمه خلاصه کرد ونوشت:« وقاحت – بی حیایی- دریدگی» عبارت سوم دقیق نیست. ولی درهمین چهارچوب بود. حمید فلاحت تنها کسی بود که زیاد به اوفحاشی نکردند…منظوراین است که به نسبت دیگران پرونده اش روشن بود وخودش هم گفت که نمی خواهد درسازمان باشد وبدلیل اطلاعات نمی خواستند اورا تحویل صدام بدهند وصدام هم اطلاعاتش را کسب کند، وسپس درتبادل اسرا با رژیم جمهوری اسلامی سرازایران دربیاورد. امیرفلاحت هم نمی خواست به زندان ابوغریب برود بدلیل ترس از رژیم جمهوری اسلامی.
این بخشی ازحقیقتی است که من میدانم ودرآن نشست حضور داشتم. چه بسا نشست دیگری هم حمید فلاحت بوده، ومن بی خبرهستم. وبدلیل ارائه کلیپ حمید فلاحت، این اطلاعات را دراختیارمردم وافکارعمومی می گذارم. لازم به توضیح است که من خود نیز بیش از۷۰خودکشی وقتل را درسازمان درتحقیقات ۳ساله جمع آوری کرده ام. تمامی این اطلاعات باعث میشود تا دریک سیستم توتالیتاریسم مطلق که هیچ اطلاعاتی ازآن درزنمی کرد، بتوان به آنچه سالیان پنهان مانده است، واینک با ارائه آن پس ازسالیان همه شوکه می شوند، بتوان حقایق را رونمایی کرد.
اطلاع رسانی پاشنه آشیل سیستم ها ی توتالیتاریستی است.
یک خبرونکته مهم
سازمان مجاهدین از۱۰ روزپیش برای مقابله با روشنگری هایی که اینجانب ( سیامک نادری)داشتم وهمچنین خانم فرشته هدایتی که تنها دریک مصاحبه ، موضوع جراحی رحم زنان و…راطرح کرد.  بوسیله ابولقاسم رضایی (حبیب) سعی می کند افراد را بعنوان بختک بکاربگیرد. حقایق درآینده بیشترروشن خواهد شد. همچنانکه بارها خطاب به مریم رجوی گفتم چرا درباره جراحی رحم خفقان گرفته ایی!، حقیقت آنستکه مریم رجوی وسازمان مجاهدین هرگزنمی توانند ونمی خواهند به این سوال پاسخ دهند.
زیرا برای رجوی نه زندان، شکنجه وقتل وسربه نیست کردن، ونه قاچاق انسان و…، به نسبت جراحی رحم زنان ورقص رهایی بار ووزنی ندارند. این تمامیّت حیثیت رجوی است وبه زنان شورای رهبر هم همین را تأکید کرده است. درپشت صحنه ودرگفتگوهای تلفنی بسیاری هستند که می گویند شاهدینی با خود آنها صحبت کرده اند…، اما بدلیل ارعاب وتهدید سازمان نمی خواهند اسمی ازآنها برده شود. من یقین دارم که هرگز وهیچ کسی نمی تواند مانع انتشارحقیقت شود. رسماً اعلام می کنم که تا پای جان به روشنگری خواهم پرداخت!. ولو اینکه تنها وتنها یک نفرباشم!. برای من فرقی نمی کند که یک نفرباشم یا صدنفردیگرهم بیایند وروشنگری کنند؛ نسلی که دربرابرخمینی ایستاد، درمقابل هرگونه ولایت عقیدتی وتوتالیتاریسم ویک فرقه مخوف ایدئولوژیک هم خواهد ایستاد.
حتی اما حسین شیعیان جهان هم بیاید وازجنایت وجراحی رحم  وقتل وتجاوزتوسط رجوی دفاع کند، ویا بعنوان بختک، همان خواسته رجوی را رله کند، ویا ژاندارک فرانسه هم باشد، این باعث مشرعیت نمی شود، بلکه چنین امام حسینی وژندارک فاسد شده ایی را مردم زیرپا خواهند گذاشت، این خصلت حقیقت وتاریخ است.
‌تهاجم وفحاشی وقطع ارتباط درفیسبوک و…
همچنانکه درچند روزاخیرسازمان توسط اجیرشدگان خود به منتقدان سازمان کامنت می گذارند وفحاشی می کنند ویا ازطریق کانال ها وایادی خود، دست با قطع رابطه با منتقدین می زنند ودریک مورد هم دست به ضرب وشتم یکی ازمنتقدین زده اند.
 اقداماتی ازاین دست برای بستن دهان ها وارعاب ونسق کشی است. تا بتوانند درشرایط جدید جهانی وبویژه با آمدن جان بولتون دردولت امریکا…وطرح موضوع سفرمریم رجوی به امریکا به نقل ازجولیانی!، ومطرح کردن مریم رجوی بعنوان آلترناتیو دمکراتیک …توسط جولیانی، زبان وراه نفس منتقدین را بسته، وروشنگری ها را مخدوش کرده وتنها راه حل گریزازخیانت وجنایاتشان که همانا دخیل بستن به امریکا دراین شرایط مشخص را محقق کنند.
خطاب به منتقدین ودوستان عزیز
« هرکسی که مرعوب این دستگاه مخوف پیچیده باند وبیت رهبری فاسد عقیدتی شد، ودربرابرکامنت ها وتهدیدات وفحاشی ها سکوت کرده وبرای آگاهی مردم انتشارندهد، درعمل بسود ارعاب ونسق کشی رجوی وسیاست های اوخدمت کرده است. چنین امری نه درشأن آزادی است ونه حریم وحرمت انسانی. مردم هرگز چنین سکوتی را نمی پذیرند ونخواهند پذیرفت.
ما نمی توانیم درمقابل دختران انقلاب که بی روسی ولچک، خامنه ایی ورژیم جنایتکارولایت فقیه حاکم برمیهنمان را درتمامیتش نفی می کنند، سکوت کرده وخود چادربسرکنیم!.
به بیت وباند تبهکاررهبری عقیدتی می گویم:« ولو اینکه یک نفرباشم وتک وتنها، تا پای جان برای روشنگری  می ایستم. بیست سال است با همین انگیزه وهدف زنده مانده ام. من میدانم که پیروزمیدان حقیقت، پیروزمیدان عصراینترنت، پیروزهرمحکمه ودادگاه اروپایی بی شم حقیقت است. واسناد ومدارک وشاهدین ونوارهای صوتی را ارائه خواهم داد.
با قدرت تمام می گویم:« اگریک درمیلیارد، پیروزمیدان هستی، بفرمایید دادگاه!» تا سیه روشود هرکه دراوغش باشد.
سایت حقیقت مانا -۲۴ اردیبهشت ۹۷- سیامک نادری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.