تمدید بازداشت نوری، حمله موشکی سپاه، تشیع جنازه سلیمانی،، ار دشیر زاهدی و رضا پهلوی با ایرج مصداقی

seyamaknaderi ژانویه 9, 2020 0
تمدید بازداشت نوری، حمله موشکی سپاه، تشیع جنازه سلیمانی،، ار دشیر زاهدی و رضا پهلوی با ایرج مصداقی

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »