تقدیم به زنان ودختران زیباوش سرزمین آرش – رسولان به صف شده درخیابان و میدانهای میهنم

seyamaknaderi ژانویه 29, 2018 دیدگاه‌ها برای تقدیم به زنان ودختران زیباوش سرزمین آرش – رسولان به صف شده درخیابان و میدانهای میهنم بسته هستند
تقدیم به زنان ودختران زیباوش سرزمین آرش – رسولان به صف شده درخیابان و میدانهای میهنم

۰۹/بهمن/۱۳۹۶
رادیو فردا
تصویری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که براساس آن، دختری در نزدیکی خیابان انقلاب تهران روسری خود را به یک چوب وصل کرده و بر روی یکی از پست‌های انتقال برق ایستاده است
تصویری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که براساس آن، دختری در نزدیکی خیابان انقلاب تهران روسری خود را به یک چوب وصل کرده و بر روی یکی از پست‌های انتقال برق ایستاده است.

“جنین خیانت شده”             

 

زن

فّرعشق و زندگی

بی که  روزگار مجالش دهد

تا شکوفۀ پگاه ، شکوفۀ ایثارش

 

روزگار

مردانه هوسی برمی تافت

زایش تقدیری

که زن را

حّوای بی های وهوی می خواست

در چنگ هوسی مردانه

و زندگی –  در جنین خیانت شده – درگور

 

و پرنده را خشکاند

و خیال تخمگذاری

در چشمه آزادی را

 

” زن اسرارآمیز است ” *

“جهان “

می توانست –  ” همچو کودک اش ” – باشد

 

آنک  – اما  –

ماه نشان اش کردند

بی گردی از سپیده خورشید

خط خاکستری

بموازات زندگی

گورکنی

در بُردار زندگی

رنجی مانا

 

بی شک

در تک ظُلام آسمان بخت روزگار !

” زن “

” بی تا ” بود .

بی مجال تولّدی

 

و اینگونه –  در انتهای شب

در قعر ظلمت

” تاریخ “

گوهر صدفش

” زن ” بود

بی شک

تولّد دیگر

خیال دیگر ” سپیده ” است

شقیقه* عشق

شهیق هوس

بر گلوی آزادی ست .

 

” زن اسرارآمیز است *” : عبارت کوتاه نقل به مضمون از فیزیکدان معروف  پرفسور استفان هاوکینز

شقیقه* :  مؤنث شقایق

ازکتاب:« عشق خواهرمن است» سیامک نادری

سایت حقیقت مانا – سیامک نادری      ۹دی ۱۳۹۶

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.