تصحیح وتوضیح یک اشتباه

seyamaknaderi فوریه 24, 2018 0

دیشب یکی ازدوستان گفت: علیرضا اسفندیاری درگزارش ۹۲ آقای ایرج مصداقی نوشته شده که به ایران رفته است. من اورا بعنوان ناپدید شده نوشته بودم. به همین دلیل خبرراتصحیح و بروز رسانی کردم. با عرض پوزش

سیامک نادری ۵ اسفند۹۶

خبرتصحیح شده ذیلاً درسایت آمده است.

فرستادن دیدگاه »