ترامپ برجام را پاره کرد خامنه ای می سوزاند یا بخیه میزند ؟ با نگاه محمد رضا روحانی

seyamaknaderi ژوئن 11, 2019 0
ترامپ برجام را پاره کرد خامنه ای می سوزاند یا بخیه میزند ؟ با نگاه محمد رضا روحانی

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »