ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند

seyamaknaderi می 16, 2018 0
ترامپ، مریم سلامت می کند –  کُرنش نثارت می کند

 

ترامپ، مریم سلامت می کنند، کُرنش نث

 

سایت حقیقت مانا- ۲۵ شهریور۹۷- سیامک نادری

فرستادن دیدگاه »