تحولات پرونده نوری، استفاده از سلاح در تظاهرات، پیام میرحسین و کروبی، موضع چپ ایران،نظرات ترامپ

seyamaknaderi دسامبر 5, 2019 0
تحولات پرونده نوری، استفاده از سلاح در تظاهرات، پیام میرحسین و کروبی، موضع چپ ایران،نظرات ترامپ

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »