بگذار در قلمرو گُل، خارچوبکی منم زند – سیامک نادری

seyamaknaderi ژوئن 27, 2018 0
بگذار در قلمرو گُل، خارچوبکی منم زند – سیامک نادری

 

 ” حس ”             ۱۳۹۱/۷/۲۲

 

بگذاردرقلمروگُل

خارچُوبکی منم زند !

 

ازاین انگلِ جمود

پیزورشکسته تنی

چه باک

چه باک!

 

ازکتاب:« من آبی سرا و ، سراب؟!» سیامک نادری

 

سایت حقیقت مانا – ۶تیر۹۷- سیامک نادری

فرستادن دیدگاه »