“بهار”  

seyamaknaderi مارس 10, 2018 0
“بهار”  

          

“بهار”                      ۱۳۹۲/۴/۲۲

 

سخاوت بهار

مادرانه ایست

همیشه دسته گلی پر شکوفه

تن پوش شاخه ها

 

حتّی

شکوفه ها میدانند

مادر چیست !

ازکتاب:« عشق خواهرمن است» سیامک نادری

سایت حقیقت مانا- سیامک نادری ۱۸ اسفند۱۳۹۶

فرستادن دیدگاه »