بررسی طرح جدید قانون کار، وحکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید

seyamaknaderi می 2, 2019 0
بررسی طرح جدید قانون کار، وحکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید

محمد رضا روحانی

مقاله در سال۱۳۶۵ چاپ ومنتشر شده است.ان چه  در آن آمده است بررسی گام های اولیه تجاوز های  عمامه داران خونریز وغارتگر به حقوق وازادی های کارگران است. آن اندیشه های اهریمنی امروز به شکل قانون  بر همه روابط کار تمام دستمزد بگیران ایران چنگ انداخته است.امروز کارگران ایران وفردا معلمین ما برای اعتراض به این”جنایات قانونی”به خیابان ها می آیند..

باز نشر این مقاله و آگاهی از آن چه بر سر حقوق مکتسبه نیروهای کار میهن ما گذشته ، لازم ومفید است.

بر روی لینک کلیک کنید:

20190430154342

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »