اعدامهای تابستان ۶۷: زری ۱۳ سال هم نداشت که اعدم شد- شایسته وطن دوست

seyamaknaderi سپتامبر 7, 2018 0

اعدام‌های تابستان ۶۷: زری ۱۳ سال هم نداشت که اعدام شد

 

سایت حقیقت مانا -۱۵ شهریور۹۷

فرستادن دیدگاه »