اعتراض به تفکیک جنسیتی در دانشگاه قم

seyamaknaderi دسامبر 7, 2017 0
جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۲۲

اعتراض به تفکیک جنسیتی در دانشگاه قم


دانشجویان دانشگاه دولتی قم، سه شنبه ۱۴ آذر در اعتراض به تفکیک جنسیتی مراسم «روزدانشجو» در این دانشگاه، سالن را ترک کردند. یکی از مخاطبین رادیوفردا با فرستادن این ویدئو نوشته: «در دانشگاه ما، تفکیک جنسیتی اعمال می شود اما برگزاری مراسم روز دانشجو به صورت مجزا و در دو مراسم جداگانه را نمی پذیریم.»

فرستادن دیدگاه »