اشاره به چند نکته در صحبت های آقای اسماعیل نوری علا حنیف حیدر نژاد

seyamaknaderi جولای 5, 2019 0
اشاره به چند نکته در صحبت های آقای اسماعیل نوری علا    حنیف حیدر نژاد

در صحبت های آقای نوری علا (ویدوئی زیر: آیا جمع آوری امضای حمایتی کافی ست؟)، نکات درستی وجود دارد، مثل اینکه: لازمه عبور از جمهوری اسلامی و تمام کردن کار رژیم جمهوری اسلامی، داشتنِ تشکیلات و سازماندهی و رهبری [جمعی] است. یا اینکه امضای حمایتیِ تنها، کافی نیست. انتقاد ایشان به آن 14 نفر نیست، بلکه به حمایت کنندگان است و اینکه چرا بیشتر فعالیت نمی کنند و به کار حزبی و تشکیلاتی (مثلا حمایت از تشکیلات خود ایشان) نمی پیوندند. در آخر، ایشان می گوید: «نه، ما حمایت [امضا] نمی کنیم. ما تلاش می کنیم که «حزب ما» تبدیل بشه به پاسخ حمایی ما به این نوع جریان ها. «حزب ما» زمینه را آماده بکنه برای اینکه روزی که این حکومت سرنگون شد، نگذاریم که هرج و مرج بر مملکت ما غلبه کند.”

در حرف های ایشان اما، یک تناقض بزرگ دیده می شود: اگر کار آن 14 نفر در ایران دلیرانه و مسئولانه و در راستای عبور از جمهوری اسلامی است، و اگر فراتر از حمایت لفظی، حمایت عملی است که مهم و تعیین کننده است، پس چرا حزب ایشان، به صفت حزبی از این جریان حمایت نمی کند و همان کاری که می گوید، مثلا نوشتن نامه برای سیاستمداران به زبان های مختلف و… را در دستور کار خود قرار نمی دهد؟ چرا از فرصت پیش آمده برای پیوند مبارزه ایرانیان داخل و خارج از کشور حمایت نمی کند؟

نکته مهم دیگر اینکه ایشان امضا و حمایت کردن را ماجرا جویانه یا اقدامی برای راضی کردن و آرام کردن وجدان خود می داند. شاید در مورد عده ای اینطور باشد، اما اینکه افراد از لاک فردی خود بیرون بیایند و بطور دسته جمعی و به دور از تعلقات مختلف و متفاوت سیاسی، زیر یک بیانیه را امضا کنند، خود اقدامی است در راستای کار دسته جمعی و اقدامی است در راستای شکسته شدن روحیه انزوا نشینی که می تواند در قدم های بعدی زمینه ساز کار تشکیلاتی و حزبی شود. باید چنین اقدامی، یعنی حمایت کردن، حتی در حد امضا کردن را تشویق کرد و در عین حال برای تقویت آن تلاش کرد، نه آنکه آن را تخطئه کرد. این حرف با حرف قبلی ایشان که خواستارِ تقویت روحیه و کارِ دسته جمعی و حزبی و … است، در تناقض ماهوی است.

نکته دیگر اینکه در همه جای دنیا «مردم» در مبارزه و زندگی سیاسی اجتماعی، انگیزه ها و توانمندی های مختلف دارند. در یک مبارزه ی سخت و خطرناک بر علیه جمهوری اسلامی نمی توان از همه «مردم» انتظار یکسان داشت، مثلا اینکه به کار حزبی بپیوندند، یا به خیابان ها بریزند، یا کمک مالی بکنند و … هر کس در حد خودش و به تشخیص خودش وارد مبارزه می شود و همان مقدار که می خواهد یا می تواند قدم بر می دارد. باید به هر قدم و تلاش مردم در هر حدی که در راستای مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی است احترام گذاشت، نه آن را پرخاشگرانه و بی ادبانه “غلط کردن” خطاب کرد. نمی توان برای «مردم» قیم مابانه تکلیف تعیین کرد که در یک مبارزه چه بکنند یا چه نکنند. هر قدم و تلاشِ مردم بر علیه جمهوری اسلامی و برای عبور از آن، چه در داخل و یا در خارج کشور و در هر سطحی را باید قدر نهاد و تشویق کرد و در عین حال با نقد سازنده، آنها را برای قدم های بیشتر تشویق کرد و نه طلبکارانه با آنها برخورد کرد.

اگر درست کردن حزب و داشتن برنامه لازمه ی مبارزه است، که هست، آقای نوری علا باید به این سوال پاسخ دهند که کم و کسری های حزب ایشان چه بوده و چه هست که از آن استقبال نمی شود. ایشان و حزبشان می توانند در کنار فعالیت دیگر جریان ها به تلاش های خود بیافزایند تا مردم بیشتری به حزبشان جذب شوند، اما اگر نمی شوند و بر عکس، در سال های گذشته تعداد قابل توجهی از آن حزب جدا شده یا ترکیبِ دعوت شدگان به گردهمائی سالیانه «گنگره سکولار دمکرات ها» کم تنوع تر شده است، دلایل آن را آنالیز و به طور شفاف به اطلاع مردم برسانند، تا راه گسترشِ کار حزبی بیشتر هموار شود.

فرهنگ دمکراتیک در کار سیاسی از جمله به دور از توهین به مردم، به دور از بکن و نکن کردن و دیکته کردن قیم مابانه برای دیگران، به دور از پرخاشگری و به دور از اِعمال آتوریته فردی و شخص محوری است. لازمه کار سیاسی دمکراتیک از جمله نیازمند احترام به مردم با همه ضعف هایشان، احترام به جریان های سیاسی دمکراتیک با همه تفاوت های آنها و آمادگی برای همکاری و سازش و توافق با آنها بر سرِ اصول حداقلی دمکراتیک، با حفظ هویت شخصی یا گروهی خود می باشد. لازمه کار سیاسیِ دمکراتیک، از جمله داشتن شفافیت، ارائه انتقاد از خود و ارائه نقد کارشناسانه و نقد سازنده از دیگران بر پایه آنالیز همه جانبه می باشد.

در یک مبارزه دمکراتیک بر علیه جمهوری اسلامی، داشتن حزب و داشتن برنامه البته لازم، اما به تنهائی کافی نیست. ارائه فرهنگ و ارزش های دمکراتیک و حقوق بشری، پرهیز از خودبرتر بینی، پرهیز از خود برحق بینی و یا تحقیر دیگران و پرخاشگری و یا توهین به دیگران، از ابتدائی ترین الزامات فرهنگ کارِ سیاسی دمکراتیک می باشد.

با آرزوی موفقیت برای آقای نوری علا و حزبشان در مسیر مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »