اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی

seyamaknaderi اکتبر 21, 2019 0
اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی

 

سیامک نادری

رجوی نه تنها از محاکمات و اعدام های عناصر رژیم پیشین، از خمینی حمایت کرده و به آن افتخار می نمود، بلکه خواهان ادامه و قاطعیت بیشتر این دادگاه های انقلاب در برابر عناصر رژیم پییشین بود.

چند نمونه از دروغگویی ها و تحریف تاریخ توسط مسعود رجوی  در گفتگوی شنیده نشده با آقای ضیا صدقی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۶۳، در مورد اعدام بدون موازین حقوقی. … چهار تن «از عناصر رژیم پیشین» و هویدا و …، با استناد به  اطلاعیه‌های سازمان مجاهدین خلق که بنا بر اظهارات رجوی تمامی اطلاعیه ها به امضا او می رسیده، ذیلاً در اختیار عموم قرار می گیرد. این اطلاعیه ها بدون هیچ نیازی به شرح و تفسیر و طبعاً مطوّل ساختن آن، خود گویای مواضع و دیدگاه های اسلام سیاسی، ریشه ها، مشترکات، فرهنگ و حتی عبارات بکاربرده شده «ولایت فقیه» و «رهبری عقیدتی» است. به همین دلیل تأکید براین است که متن اطلاعیه ها بصورت دقیق خوانده شود زیرا تصویر تمام عیاری از یک فرهنگ و خون و خوی بهیمی قتل و کشتار و قاطعیت در این امر(دادگاه های انقلاب خمینی) توسط رجوی را می دهد.

رجوی دراین مصاحبه ترور مستشاران امریکایی را به اپورتونیست ها و سازمان پیکار و تقی شهرام ربط میدهد و سازمان مجاهدین را از این ترور ها مبرا می داند؟.

مستقل از دروغها و ایزگم کنی ها… بدلیل حضور و اقامت وی  درکشور فرانسه و تبعات حقوقی و سیاسی موضعگیری و سخنان او که در این مصاحبه درپی دارد؛ تحلیل و برداشت غلط رجوی، از اینکه دیکتاتوری خمینی، بعد مرگ او فرو می پاشد، همچنانکه وقتی شاه رفت، ارتش و رژیم فرو پاشید؛ زیرا ارتش منوط به رژیم شاهنشاهی بود، گویای برداشتهای سطحی و غلط او در باره رژیم جمهوری اسلامی است.

مسعود رجوی در یک قسمت از سوال در باره موضع سازمان مجاهدین در باره اعدامهای عناصر رژیم پیشین، به نقل خاطره ای می پردازد که احمد خمینی اورا با خبرساخته که به مدرسه رفاه بیاید و رجوی پس ازمراجعه با خبرشده که می خواهند چهار تن از عناصر رژیم پیشین (رحیمی – خسروداد – ناجی – نصیری) را درپشت بام مدرسه رفاه اعدام کنند و از او هم خواسته شد دراین صحنه حضور داشته باشد… رجوی میگوید من آنجا نماندم و رفتم…و توضیح میدهد که من خودم درس حقوق خوانده ام و این اعدام بدون موازین حقوق بشری و دادرسی را میدانم.

لینک گفتگوی منتشرنشده ضمیمه است:

ازدقیقه: ۱:۱۵:۴۶

گفتگویی شنیده نشده از آقای ضیا صدقی با مسعود رجوی در پاریس در تاریخ ۸ خرداد

 

سند شماره ۱:

 کتاب: مجموعه اعلامیه ها و موضعگیری های مجاهدین خلق ایران (۱)

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق به تاریخ ۲۶ بهمن ۵۷:

بر اساس عکس و سند فوق، متن اطلاعیه را بازنویسی کرده ام:

پیام و تهنیت « مجاهدین خلق ایران»

به

« حضرت  آیت الله خمینی»

بنام خدا

و

بنام خلق قهرمان ایران

مجاهد اعضم« حضرت آیت الله خمینی»!

« مجاهدین خلق ایران» و عموم فرزندان انقلابی شما در این میهن ، با قلبی سرشار از احترام، فرمان قاطع شما را  مبنی بر محاکمه و مجازات چهارتن از اعضای جنایتکار و خیانت پیشه رژیم پیشین ، دریافت داشتند.

این اقدام متهورانه و انقلابی را که روشنایی بخش چشمان و تسلای قلوب تمام مردم محروم این سرزمین، بویژه خانواده های داغدار شهد و شکنجه شدگان است، به شما و تمام مردم قهرمان کشورمان تبریک و تهنیت می گوییم، باشد که در این کشور کسی به کشتار و شکنجه و آزار مردم بی پناه و فرزندان پیشتاز آن دست نیابد.

حضرت آیت الله- شما، با این فرمان انقلابی، پرتو دیگری از چهره ی راستین مکتب توحید و ایدئولوژی ما ( اسلام) به جهانیان عرضه کردید.

لذا بازهم مشتاقانه امیدواریم که، بدون کمترین توجه با برخی پادرمیانی های شرک آمیز و سازشکارانه، وبه گونه هرچه سریعتر، داد این خلق مظلوم و شکنجه دیده ما، تا آخرین نفر ازبقیه عناصر ضد انقلابی نیز باز ستانده شود. همانهایی که بگفته قرآن کریم در این سرزمین« فسادی بزرگ به پا کرده، و تولید و نسل ما را ضایع می داشتند»، و اکنون اینسان در برابر مکافات اعمالشان، ریاکارانه، به توبه و زاری نشسته اند. همانهایی که هزاران هزار را در شهرها و روستاهای ما داغدار و عزادارکردند و به خاک سیاه نشاندند، همانها که درکنف حمایت اربابان امپریالیست و دار و دسته ارتجاعی شان، هر روز هرشب، در کمین انقلاب و انقلابیون مانشسته و به انواع توطئه گری و مفسده جوئی مشغولند.

اینجاست که بازهم با الهام از قرآن کریم، ادامه حیات آزاد سیاسی و اجتماعی خلق مان را درگرو قصاص هرچه سریعتر تمامی آنها می دانیم.

« ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب»، باشد که تهدید و وحشت و اضطراب تا به ابد ازاین میهن رخت بر بندد، و آرامش و لبخند و سازندگی جانشین آن گردد.

سند شماره ۲:

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۵۸:

 

بر اساس عکس و سند فوق، قسمتی از متن اطلاعیه را بازنویسی کرده ام:

پیام تهنیت« مجاهدین خلق» به مردم ایران

و

«امام خمینی»

بنام خدا

و

بنام خلق قهرمان ایران

«سازمان مجاهدین خلق ایران»، روز گذشته با نهایت خوشوقتی و افتخار از رأی محکومیت ایران درسنای امریکا اطلاع حاصل نمود. محکومیتی که به پیشنهاد یک سناتور معلوم الحال صهیونیست در قبال اعدام های اخیر ایران مورد تأیید سایرین قرار گرفت.

آنگاه لحظاتی پیش، کلمات بسیار ارزشمند و  واقعگرایانه «امام خمینی » را که برای چندمین بار امپریالیسم امریکا را بعنوان دشمن اصلی خلقمان معرفی کردند، دریافت نمودیم،…چنین است که رأی محکومیت مجازاتهای انقلابی را که در حقیقت رأی محکومیت مردم و انقلاب ایران است بایستی به تمام این خلق قهرمان و رهبر انقلاب تبریک گفت و آنرا گرامی شمرد.

…«مجاهدین خلق ایران» که در آینده نیزمانند گذشته، برای هرگونه جانبازی در مبارزه ضد امپریالیستی در کنف تأیید« امام» آماده اند.

سند شماره ۳:

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق به تاریخ ۲ تیر ۵۸:

بر اساس عکس و سند فوق، قسمتی از متن اطلاعیه را بازنویسی کرده ام:

اخطار « مجاهدین خلق ایران» در باره

احتمال صرفنظرکردن دادگاه انقلاب از

اعدام دوتن از جلادان ساواک

بنام خدا

و

 بنام خلق قهرمان ایران

طولانی شدن غیرمنتظره ی مدت شور دادگاهی که مسئول رسیدگی به جنایات ضد انقلابی دو تن از جلادان ساواک ب نامهای«تهرانی »  و «آرش» می باشد، شایعاتی را در افواه عموم موجب شده است، شایعاتی مبی بر احتمال بخشش جنایتکاران مزبور…وهمچنین رفتار بسیارناپسند اختناق آمیزی که درمحوطه دادگاه با برخی از خانواده شهدا اعمال گردید[ خانواده شهدای مجاهدین خلق- کروشه از من است]…

صرفنظرکردن از مجازات عناصری اینچنین جنایتکار برخلاف خروش یکپارچه و رعد آسای خلق قهرمان در روز چهارم خرداد چیزی نیست جز میدان دادن به ضد انقلاب و نادیده گرفتن دهها شهید جان برکفی که بوسیله همین مزدوران به قتل رسیدند؛ بنا براین « سازمان مجاهدین خلق ایران» با یاد آوری میثاق خونین خود با خدا و خلق! اعلام می کند که درصورت فرار دادن این جنایتکاران از قصاص عادلانه شان در دادگاه، بی تردید نمی توان آنها را  ازشعله غضب خلق و فرزندان راستین آن پس ازبخشودگی احتمالی نیز در امان دانست. همچنین نباید فراموش کرد که ازنظرحقوقی صرف نیز بخشودگی آنها مستلزم رضایت هزاران شاکی خصوصی دردمند و شکنجه شده است…

درخاتمه امیدواریم هرآنچه ما شنیده ایم، ازچارچوب شایعات خارج نشده ودادگاه همچون گذشته با قاطعیت کامل انقلابی، به احقاق حقوق این خلق مستضعف ادامه دهد. هم چنان که درمورد عناصری نظیر«هویدا» و «نصیری» که ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی نیز از جلادان فوق الذکر داشتند، عمل نمود.

مجاهدین خلق ایران

۲/تیر/۵۸

 

سند شماره ۴:

اطلاعیه سازمان مجاهدین بتاریخ ۲۶ دی ماه ۵۸، در حمایت از مرتجعین «فدائیان اسلام» و قاتلین زنده یاد «احمد کسروی»  ترور ناموفق حسین فاطمی

اجساد احمد کسروی و منشی‌اش که فدائیان اسلام در داخل کاخ دادگستری به قتل رساندند.

حسین فاطمی، روی تخت بیمارستان پس از ترور نافرجام (۵ بهمن ۱۳۳۰)

سند شماره ۵:

دروغ رجوی در باره ترور امریکای ها و نسبت دادن آن به اپورتونیست های سال ۵۴، که مشخصاْ ترور سرهنگ هاوکنیز و ژنرال پرایس در دوره رهبری رضا رضایی در سازمان مجاهدین خلق صورت گرفت، یکی از این نمونه هاست. در نشریه مجاهد شماره ۱۸ صفحه ۷ چنین نوشته است:

 

«مواضع ضد امپریالیستی سازمان، حداقل برای خود جنایتکاران آمریکایی جای هیچ شک و شبهه‌ای ندارد زیرا آن‌ها از اولین سال‌های عملیات مسلحانه سازمان (سال ۵۱ ببعد) با آتش مسلسل‌های مجاهدین خلق که سینه مستشاران و مزدورانشان را می‌شکافت روبرو بوده‌اند.»

در این مصاحبه دروغها و حقایق دیگری و جود دارد که در این گزارش فرصت پرداختن به آن وجود نداشت.

حقیقت آن است که رجوی تمام کتابهای سازمان را جمع آوری کرده ست و ازجمله کتاب «‌مجموعه اعلامیه ها و موضعگیری های مجاهدین خلق ایران (۱)»، سانسور در سازمان مجاهدین خلق، ناشی از حقایقی است که در این کتب و نشریات بچاپ رسیده است.

سال ۱۳۶۱ یکی از مسئولین سازمان، به یکی از هواداران سازمان در آلمان با تأکید میگوید:« این کتاب نباید پیش هوادارها باشد!(مجموعه اعلامیه ها و موضعگیری های مجاهدین خلق ایران )» زیرا پیش از این همین کتاب نیز درمیز کتابهای سازمان در اروپا بفروش می رسید اما بعد این کتاب را جمع آوری کرده و دیگر هیچ نسخه ای از آن موجود نبود.

 

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »