اسلام رو پله کردید، ‌مردم رو ذله کردید

seyamaknaderi دسامبر 29, 2017 0

اسلام رو پله کردید، _مردم رو ذله کردید

فرستادن دیدگاه »