استفاده ها و سوءاستفاده های سایتها و تشکیلات مجاهدین از مراودات اجتماعی افراد جدا شده از سازمان در تیرانا

seyamaknaderi می 6, 2018 0

هم میهنان و دوستان عزیز
پیام آقای حسن حیرانی آزاد, یکی از جدا شدگان در آلبانی را به اشتراک بگذارید. شما رسا صدای شرافت آقای حیرانی و جداشدگان از سازمان باشید.

 

فرستادن دیدگاه »