استعفای ظریف، پروژه ققنوس، تروریستهای رژیم، سرود ای ایران، تشدید دشمنی با رضا پهلوی

seyamaknaderi فوریه 27, 2019 0
استعفای ظریف، پروژه ققنوس، تروریستهای رژیم، سرود ای ایران، تشدید دشمنی با رضا پهلوی

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »