از بازداشت معترضین به رهبری تا سوء استفاده از بدن محکومین به اعدام با نگاه نیره انصاری

seyamaknaderi جولای 16, 2019 0
از بازداشت معترضین به رهبری تا سوء استفاده از بدن محکومین به اعدام با نگاه نیره انصاری

 

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »