اختصاص خانه به جداشدگان از سازمان مجاهدین توسط دولت آلبانی

seyamaknaderi می 31, 2018 دیدگاه‌ها برای اختصاص خانه به جداشدگان از سازمان مجاهدین توسط دولت آلبانی بسته هستند

 

 

ساعت ۲۱۵۴دقیقه – ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

یک ساعت پیش دررسانه وسایت های آلبانی خبری درج شد مبنی براینکه دولت قصد دارد به جداشدگان ازسازمان مجاهدین خانه بدهند.

این خبرباعث موجی ازخوشحالی درمیان جداشدگان شده است.

ازطرفی سازمان مجاهدین خلق ودررأس آنها جوادخراسان( یکی ازشکنجه گران سال ۷۳درپروژه زندان سازی تحت عنوان رفع ابهام دراشرف- ویکی ازشکنجه گراهن علی طاهرلو) درقبال اقدامی کمیساریای ملل متحد درآلبانی – تیرانا، که برای جداشدگان ازسازمان هتلی اختصاص داده است، تا جدا شدگان بتوانند درماههای اولیّه جدا شدن ازسازمان مجاهدین درآن هتل زندگی کنند. هتل تحت کنترل ومسئولیت کمیساریا را لانه آلوده جاسوسی رژیم ووزارت اطلاعات آخوندی معرفی می کنند وتلاش داشته ودارند تا این هتل را با فشاروتهدید وارعاب جداشدگان برچینند.

خبراختصاص خانه توسط دولت یک ضربه دیگربرتوتالیتاریسم مخوف ایدئولوژیکی است که اختاپوس وار به خارج ازمناسبات تشکیلات  نیزکشیده ودرپی کنترل و محدود سازی اعضای جدا شده می باشد.

بیش از۹۵ درصد وقت وانرژی مریم رجوی، رئیس جمهوربرگزیده رجوی و مدعی اسلام دمکراتیک وبردبارر،‌ صرف سرکوب تشکیلات درآلبانی وتهدید وارعاب ومحدود کردن جداشدگان می شود.

دراین کشاکش باید بازهم شاهد فشار وتوطئه های سازمان مجاهدین برای برهم زدن این اقدام دولت آلبانی وکمیساریا باشیم. به طبع این اقدام شرم آور ازچشم افکارعمومی وفعالان حقوق بشری دورنخواهدماند.

این خبردرسایت های مختلف آلبانی بچاپ رسیده است:

 

Hyn në fuqi ligji i ri për 31 mijë të pastrehë, ja si marrin shtëpi

https://www.syri.net/sociale/166112/banesat-sociale-hyn-ne-fuqi-ligji-i-ri-ja-kategorite-qe-perfitojne/

https://www.pressreader.com/albania/gazeta-shqiptare/20180531/281646780818259

ترجمه اززبان آلبانی به فارسی توسط ترانسلیت:

واحدهای خودگردان محلی در انتخاب افراد / خانواده های ذینفع بر اساس معیارهای زیر هستند:

شرایط مسکن، بر اساس آن اولویت به خانواده ها داده می شود که: a)

من یک تخت در مالکیت ندارم؛

 1. اقامت در خانه هایی که خطر سقوط را دارند؛

III. با توجه به تعاریف و هنجارهای موجود، در خانه های پر از جمعیت ساکن می شود؛

 1. در نتیجه بلایای طبیعی در معرض خطر ناکامی قرار دارند؛
 2. خانواده ها و یا افرادی که محل اقامت خود را در نتیجه انتقال یا اجرای یک تصمیم دادگاه از دست می دهند.

ب) شرایط خانوادگی، بر اساس اولویت تعریف شده است:

 1. خانواده های یک خانواده با فرزندان وابسته، از جمله دختران مادر؛
 2. سالمندان، که به سن بازنشستگی رسیده اند و برای پناهندگی در موسسات مراقبت اجتماعی عمومی انتخاب نمی شوند؛

III. خانواده های دارای بیش از چهار فرزند؛

 1. همسران، سن آنها 60 سال است.

ج) شرایط اجتماعی که بر اساس آن اولویت بندی می شود:

 1. افراد معلول، مطابق تعاریف ساخته شده توسط تصمیم شورای وزیران؛
 2. افراد با وضعیت یتیم از لحظه خروج از مراکز مراقبت های اجتماعی و تا سن 30 سالگی؛

III. خانواده های بی خانمان باقی مانده به دلیل انتشار آپارتمان های صاحبان سابق؛

 1. مهاجران بازگشت، کارگران مهاجر و پناهجویان؛
 2. خانواده های افسران پلیس افتتاح شدند؛
 3. کارکنان مرکز مداخله سریع (SSH)؛

VII. کارکنان RENEA؛

VIII. قربانیان خشونت خانگی؛

 1. قربانیان قاچاق انسان / قربانیان احتمالی قاچاق انسان؛

X اعضای جامعه رم؛

 1. اعضای جامعه مصر؛

XII. نوجوانانی که در معرض قانون هستند پس از اجرای مجازات؛

XIII. دختران ماد

سایت حقیقت مانا – ۱۰ خرداد ۱۳۹۷- سیامک نادری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.