آقای مصداقی اماج کینه ورزی هاچرا؟رژیم با کسته و شهید سازی مشغول صحنه دروغ و خبرسازی

seyamaknaderi دسامبر 17, 2019 دیدگاه‌ها برای آقای مصداقی اماج کینه ورزی هاچرا؟رژیم با کسته و شهید سازی مشغول صحنه دروغ و خبرسازی بسته هستند
آقای مصداقی اماج کینه ورزی هاچرا؟رژیم با کسته و شهید سازی مشغول صحنه دروغ و خبرسازی

حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.