آقایان رجوی و پهلوی برای سیلزدگان چه کردند ؟ چه میکنند ؟و چه خواهند کرد با نگاه محمد رضا روحانی

seyamaknaderi آوریل 22, 2019 دیدگاه‌ها برای آقایان رجوی و پهلوی برای سیلزدگان چه کردند ؟ چه میکنند ؟و چه خواهند کرد با نگاه محمد رضا روحانی بسته هستند
آقایان رجوی و پهلوی برای سیلزدگان چه کردند ؟ چه میکنند ؟و چه خواهند کرد با نگاه محمد رضا روحانی

حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.