آرزوی حمله به ایران ، نابودی ایران ، سیاست ریاکارانه حزب دمکرات کردستان با نگاه محمد رضا روحانی

seyamaknaderi ژانویه 1, 2019 0
آرزوی حمله به ایران ، نابودی ایران ، سیاست ریاکارانه حزب دمکرات کردستان با نگاه محمد رضا روحانی

سایت حقیقت مانا

 

فرستادن دیدگاه »